Αμπελοτόπι

Μελισσόπετρα

 • Ποικιλία: 100% Gewurztraminer
 • Έδαφος: Σχιστολιθικά Εδάφη
 • Υψόμετρο: 750μ.
 • Προσανατολισμός: ΒΔ
 • Απόδοση: 600 kg/στρ

Αμπελοτόπι

Κοκκινόμυλος

 • Ποικιλία: 100% Merlot
 • Έδαφος: Αργιλοπετρώδη εδάφη
 • Υψόμετρο: 750μ.
 • Προσανατολισμός: ΒΔ
 • Απόδοση: 600 kg/στρ

Αμπελοτόπι

Αυλοτόπι

 • Ποικιλία: 100% Cabernet Sauvignon
 • Έδαφος: Αργιλοπετρώδη εδάφη
 • Υψόμετρο: 750μ.
 • Προσανατολισμός: ΒΔ
 • Απόδοση: 600 kg/στρ

Αμπελοτόπι

Μαρμαριάς

 • Ποικιλία: 100% Chardonnay
 • Έδαφος: Αργιλοπετρώδη εδάφη
 • Υψόμετρο: 750μ.
 • Προσανατολισμός: ΒΔ
 • Απόδοση: 650 kg/στρ

Αμπελοτόπι

Περπατιάρα

 • Ποικιλία: 100% Moσχοφίλερο
 • Έδαφος: Αργιλώδη / Αργιλοπετρώδη εδάφη
 • Υψόμετρο: 680μ.
 • Απόδοση: 800 kg/στρ