Διακρίσεις

Mαντινεία 2013

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

GOLD

DECANTER

Blanc de gris 2012

86

MUNDUS VINI

Blanc de gris 2013

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

BRONZE

DECANTER

Κτήμα Δρυόπη Reserve 2010

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Κοκκινόμυλος 2011

GOLD

VINALIES PARIS

85

MUNDUS VINI

GOLD

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

Αυλοτόπι 2010

GOLD

MUNDUS VINI

GOLD

CONCOURS INTERNATIONAL DES CABERNET

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SILVER

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

BRONZE

DECANTER

Κοκκινόμυλος 2010

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SILVER

DECANTER

Μαρμαριάς 2013

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ