Διακρίσεις

Mαντινεία 2014

84

MUNDUS VINI

Μαρμαριάς 2013

GOLD

MUNDUS VINI

Σαντορίνη 2014

SILVER

MUNDUS VINI

BRONZE

DECANTER

Blanc de Gris 2014

84

MUNDUS VINI

83,29

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

BRONZE

DECANTER

Κοκκινόμυλος 2011

SILVER

VINALIES PARIS

SILVER

MUNDUS VINI

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Κοκκινόμυλος 2012

SILVER

VINALIES PARIS

84

MUNDUS VINI

83.25

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

SILVER

DECANTER

Αυλοτόπι 2012

SILVER

VINALIES PARIS

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

83.04

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES