Διακρίσεις

Mαντινεία 2015

BRONZE

DECANTER

Μαντινεία 2014

BRONZE

TEXSOM

Μαρμαριάς 2015

BRONZE

DECANTER

Blanc de Gris 2015

BRONZE

DECANTER

Δρυόπη 2013

GOLD

TEXSOM

Κτήμα Δρυόπη Reserve 2012

GOLD

MUNDUS VINI

Κοκκινόμυλος 2012

84

MUNDUS VINI

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SILVER

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

BRONZE

DECANTER

Σαντορίνη 2015

GOLD & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

84,08

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

BRONZE

DECANTER

Μαρμαριάς 2014

GOLD

MUNDUS VINI

SILVER

CHARDONNAY DU MONDE

Σαντορίνη 2014

SILVER

VINALIES PARIS

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

GOLD

TEXSOM

Αυλοτόπι 2012

86

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

GOLD

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

BRONZE

DECANTER

Μελισσόπετρα 2015

GOLD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

BRONZE

DECANTER

Blanc de Gris 2013

SILVER

TEXSOM

Amalia Brut NV

BRONZE

TEXSOM