Διακρίσεις

Mαντινεία 2016

82

MUNDUS VINI

Σαντορίνη 2015

GOLD

MUNDUS VINI

Αυλοτόπι 2013

SILVER

VINALIES PARIS

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SILVER

CONCOURS INTERNATIONAL DES CABERNET

Κοκκινόμυλος 2013

GOLD

VINALIES PARIS

GOLD

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

BRONZE

DECANTER

Kτήμα Δρυόπη Reserve 2013

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SILVER

DECANTER