Διακρίσεις

Mαντινεία 2018

90

ΜARK SQUIRES SCORES

Gris de Nuit 2018

GOLD / ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Blanc de Gris 2018

GOLD

TEXSOM

90

ΜARK SQUIRES SCORES

Μελισσόπετρα 2017

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Κοκκινόμυλος 2015

SILVER

MUNDUS VINI

SILVER

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Amalia Vintage 2015

BRONZE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Kτήμα Δρυόπη Reserve 2015

SILVER

MUNDUS VINI

GOLD / ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

90

ΜARK SQUIRES SCORES

Σαντορίνη 2017

GOLD

MUNDUS VINI

GOLD

TEXSOM

93

ΜARK SQUIRES SCORES

Λαούδια 2017

GOLD

MUNDUS VINI

GOLD

TEXSOM

93

ΜARK SQUIRES SCORES