Καινοτομία & Τεχνολογία

‘Εχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε με μεγάλη επιτυχία τις παραδοσιακές μεθόδους στην αμπελουργία με τις τεχνολογικές πρακτικές ακριβείας (precision viticulture) έχοντας πάντα σαν οδηγό μας τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην πραγματοποίηση ήπιων επεμβάσεων στο κρασί, όταν αυτές είναι ουσιαστικές και έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο στοχεύουμε στο να τις ελαχιστοποιούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Από τη δημιουργία του, το κτήμα βρέθηκε να έχει κερδίσει το στοίχημα ανάμεσα στην ανάγκη για διατήρηση της παράδοσης και στη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας των κρασιών. Από τη μία πλευρά, οι εργασίες του αμπελιού γίνονται κατά βάση χειρωνακτικά από άρτια εξοπλισμένο προσωπικό με γνώσεις για τις ανάγκες κάθε ποικιλίας ενώ παράλληλα γίνεται μετάβαση προς συγκεκριμένες πρακτικές της αμπελουργίας ακριβείας (precision viticulture)  με χρήση της τεχνολογίας (όπως η χρήση drone για υπέρυθρες αεροφωτογραφίες) για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο της πρώτης ύλης του αμπελώνα.

Ο οινολογικός εξοπλισμός ανανεώνεται συνεχώς ώστε να βελτιστοποιήσει την ποιότητα του προϊόντος, περιλαμβάνοντας πολύ σύγχρονα συστήματα ψύξης, κρυοεκχύλισης, πιεστήρια κλειστού τύπου και μονάδα εμφιάλωσης τελευταίας τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των σταφυλιών και του κρασιού, ενώ διαθέτουμε και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες αναλύσεις και ελέγχους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Γνωρίζοντας τη σημασία της παλαίωσης του κρασιού, συνεχίζουμε να πειραματιζόμαστε επιτυχημένα με τη χρήση διαφορετικών δοχείων παλαίωσης που εκτός από τις ανοξείδωτες δεξαμενές και τα γαλλικά δρύινα βαρέλια περιλαμβάνουν πλέον ξύλινες δεξαμενές, πήλινους αμφορείς καθώς και τσιμεντένια αυγά οινοποίησης.

Σαν φιλοσοφία δεν είμαστε αντίθετοι στην πραγματοποίηση ήπιων επεμβάσεων στο κρασί όταν αυτές είναι ουσιαστικές και έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας αλλά παράλληλα στοχεύουμε στο να τις ελαχιστοποιούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον και λαμβάνοντας μέτρα για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση που έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας και της παραγωγής στο άμεσο μέλλον, έχοντας την τεχνολογία σύμμαχο μας στη προσπάθεια αυτή.