Φιλοσοφία

Τα καλά κρασιά γίνονται στο οινοποιείο αλλά τα μεγάλα κρασιά γίνονται στο αμπέλι”, συνηθίζει να λέει ο Γιάννης Τσέλεπος.

Έτσι λοιπόν επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου αμπελώνα, που αποτελείται σήμερα από περίπου 650 στρέμματα, δίνοντας άμεση προτεραιότητα στην πρώτη ύλη, με την ακατάπαυστη αφοσίωση και φροντίδα του αμπελώνα!

Πρωταρχικός στόχος του κτήματος μας από την ίδρυση του, ήταν η παραγωγή κρασιών της υψηλότερης δυνατής ποιότητας αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες των γηγενών ποικιλιών και του εκάστοτε terroir. «Τα καλά κρασιά γίνονται στο οινοποιείο αλλά τα μεγάλα κρασιά γίνονται στο αμπέλι», συνηθίζει να λέει ο Γιάννης Τσέλεπος, και έτσι επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου αμπελώνα, που αποτελείται σήμερα από περίπου 650 στρέμματα, δίνοντας άμεση προτεραιότητα στην πρώτη ύλη, με την ακατάπαυστη αφοσίωση και φροντίδα του αμπελώνα.

Βασική πεποίθηση μας είναι πως οι αυτόχθονες ποικιλίες έχουν όλα τα εχέγγυα να δώσουν ολοκληρωμένα κρασιά μεγάλης πολυπλοκότητας. Παράλληλα επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες εκφράσεις ορισμένων διεθνών ποικιλιών που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα αμπελοτόπια του κτήματος, γι’ αυτό και έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος στην παραγωγή (κατά βάση) μονοποικιλιακών κρασιών.

Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι η μετάβαση προς μια πιο «ολοκληρωμένη» (“sustainable”) διαχείριση της παραγωγής, λαμβάνοντας παράλληλα συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτήματος.